تاریخ : پنج شنبه, ۱۶ تیر , ۱۴۰۱ 8 ذو الحجة 1443 Thursday, 7 July , 2022
0

آتش نشانی که سوخت و درسی که آموخت

 • کد خبر : 252318
 • 06 مهر 1400 - 21:30
آتش نشانی که سوخت و درسی که آموخت

یادداشت:// آتش نشانی که سوخت و درسی که آموخت! (به مناشبت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی)

 • یادداشت:// رامین امینی زارع مدرس دانشگاه ( به مناشبت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی ) *

  پول بانک: چندروز پیش که دراندیشه یافتن دارویی کم یاب از خیابان ملاصدرا عبور می کردم و دراندیشه یافتن داروخانه بودم ناگاه سه حجله وچندبنر تسلیت که نمایشگر درگذشت آتش نشانی جوان بود توجه ام را به خود جلب کرد؛ همیشه مرگ جوان مرابه یاد این گفتار قاضی حمیدالدین قاضی القضاه سده ۶خورشیدی می برد :” ……مرگ جوانان درجوانیتان پند داد، سودمند نبود واعظ شیب بربناگوش وتواز حرص بی عقل وهوش”یادم آمد که موی سپید که ازآن به عنوان واعظ شیب یا پیری یادکرده است تازگی سیم فام و نقره گون برشقیقه ام جاخوش کرده است وباید پندگیرم که دیرنخواهد بود.. ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت!

  blank

  فداکاری در یک نگاه:
  ذکر فداکاری آتش نشان سرافراز زنده یاد امید عباسی است که جانش را فدا کرد تا دختر بچه ۹ ساله ای را از کام آتش نجات دهد. خانواده اش یک گام جلوتر نهادند و با توجه به مرگ مغزی آن عزیز، اعضای وی را اهدا کردند و موجب نجات چند تن دیگر شدند. امید عباسی در پی بروز آتش سوزی یکی از واحدهای مسکونی طبقه دهم یک ساختمان ۱۰ طبقه واقع در غرب بزرگراه همت، در جریان عملیات امداد و نجات تصمیم می گیرد که ماسک تنفسی خود را در اختیار دختر سانحه دیده قرار دهد و خود براثر دود آتش دچار مرگ مغزی شود. رخ نمایی این ذخیره های اخلاقی، بر وجدان های ما شلاق می زند، که نگوییم اخلاق مرده است. عباسی بزرگ به ما می گوید، اخلاق چیزی جز رفتار من و تو نیست. اگر ما اخلاقی عمل کنیم، بازتاب آن را در وجدان های بیدار جامعه خواهیم یافت. از آن زمان که این خبر را شنیدم، بی قرارم. با خود می اندیشم، آن زمانی که این مرد بزرگ با آگاهی چنین تصمیمی را گرفت، چه تصویری از زندگی، خانواده و اجتماع داشت که حاضر به چنین از خودگذشتگی شد. او که فقط ۳۵ بهار از عمرش می گذشت آموزش حرفه ای دیده بود و می دانست که عاقبت این اقدام او مرگ مغزی است. چگونه او تنگناهای خانوادگی خود را بهانه قرار نداد که از زیر بار مسئولیت نجات جان شهروندان که متقبل آن شده است، شانه خالی کند. به یقین، اگر او چنین فداکاری عظیمی را نمی کرد، هیچ کس نمی توانست او را سرزنش کند. چون تمام جهد خود را کرده و نا موفق مانده بود. این چه نیرویی بود که او را به این فداکاری آگاهانه سوق داد. رفتار این آتش نشان نه تنها قابل تحسین است، که جای واکاوی روان شناسانه و اجتماعی دارد. چرا بداخلاقی های اجتماعی مانع چنین تصمیم بزرگی از سوی او نشد. او همانند همه ما، حتماً هر روز هزاران صحنه تلخ را دیده و تجربه کرده است. لیکن با این وجود، هیچ کدام مانع عمل اخلاقی او نشدند.
  blank

  درسی که می توان آموخت:
  اطلاق واژه شهید یا درفرانسوی (Martyr)بار معنایی فراجهانی داردودراکثرملل شرقی وغربی واژه ای باشکوه افتخارآمیز ودوستی طلب است وبه کسی گفته می شود که آگاهانه وعاشقانه وبه اختیاراز جان خویش که عظیم موهبت الهی است گذشته وسخاوتمندانه همه هستی خویش را به دور از هرگونه تحلیل وتفسیر وتاویلی چونان گلی هدیه می نماید:
  چوگل گر خرده ای داری خداراصرف عشرت کن که قارون را غلط هاداد سودای زراندوزی
  جامعه درحال توسعه ما که علیرغم پیشینه وگنجینه کهن فرهنگی وداشتن گنج های مکنوبی همچون شاهنامه وگلستان وصدها اثرماندگار دیگردرکنار آموزه های آئینی خود هنوز درگیرودارگذار از سنت به مدرنیته است وگاه تکلیف خودش با خود آشکار نیست درشیوه رانندگی ورفتار ترافیکی وحفظ واحترام به حقوق یکدیگربه ویژه بانوان،خردسالان وکهنسالان، دارای مشکلات یا مصائب بزرگی است این است که شهید خاموش وبی پرواجانی تازه درکالبد جامعه ای که گهگاه دچار بی تحرکی وافسردگی وبی تفاوتی می شود می دمد وبه همه ما می آموزد که راه ورسم فداکاری وشیوه فتوت ورسم جوانمردی هیچ گاه برافتادنی نیست هنوز چشمه زلال وجوشان جوانمردی خشک نگردیده ورودخانه خموش وبی ادعای آن در جریان است وبرمدیران اجتماعی وشهری است که از نیروی عظیم نهان پشت این سد بزرگ درراه نوع دوستی وگسترش فرهنگ همیاری بادیگران بهره گیری نمایند این قلم نیز که نامزد چهارمین شوراست وقتی این صحنه هنرمندانه ای که زنده یاد امید عباسی، گمنام وخموش برروی صحنه آخر زندگی اش برده وتماشائیان رامبهوت عظمت پیراسته خویش نموده است برخورد نهیب وجدان را برتن وجان خویش احساس می کنم که مسوولیت کارمردم وازآن مهم ترفرهنگ مردم چقدر عظیم است! خدایا چگونه می توان به راننده ای که وقتی با خط عابرپیاده که نشانه ای از میثاق جهانی قوانین راهنمایی ورانندگی است می رسد به جای توقف در فاصله ۴متری عابروعبور او برسرعت افزوده وگاهی دشنامی نیز برزبان می آوردراه ورسم نیک رفتاری را درشرایطی به اویادآورشد که درعالم مستاجری وچک وشهریه دبستان فرزندومشکل درمان وگرانی معاش وده اندیشه دیگر غرقه است؟

  blank

  چگونه می توان احترام به بانوان ،کمک به خردسالان ولبخند واطاعت پیران را که مولوی آنان را نردبام آسمان می خواند برای نسل ما تبیین نمود؛
  پیرباشدنردبام آسمان تیرپران ازچه گردداز کمان
  چطور می توان گفتگوی دانش آموزان راازسخنان دوراز ادب که برخی دهها بارروزان وشبان زبان بدان می آلایند پیراست؟ چطور می توان ره ورسم مروت رادگربار تجدید نمود وبه قول پوریای ولی افتادگی وتواضع آموخت؟
  افتادگی آموز اگرطالب فیضی هرگز نخوردآب زمینی که بلند است
  راهکاراحیای راه امدادوامدادگری است که در گرو تکریم این قشر از جامعه به عنوان قومی صاحب احترام است به قول دوستی که از ینگه دنیا با سابقه حدود ۴سده تمدن نقل می کرد که از هر۱۰۰نفردانش آموزی که بپرسی می خواهی درآینده چه شغلی داشته باشی کسر بزرگی عبارت FIRE MANکه درمعنی همان واژه زیبای پارسی آتش نشان است را به زبان می آورند چرا که فرهنگ امدا ددرجامعه نهادینه شده است.
  blank

  معیشت نیروهای امدادی:
  اما نکته پایانی موضوع معیشت نیروهای امدادی است از پلیس،اورژانس وآتش نشانی گرفته تاامدادبرق وآب وتلفن ویا حتی اورژانس اجتماعی وکارکنان مدیریت بحران،نیروهای امنیتی و…همه دارای مسوولیتی سنگین ،حساس وایفاکننده نقش ثانیه ها هستند که باید نکات زیررا درموردآنان رعایت نمود:
  ۱٫درانتصاب مدیران فرادست آنان حتما از خودآنها نظرخواهی نمود وحتما فردی به مدیریت آنان گمارده شود که دارای پایگاه مقبولیت وفراترازآن محبوبیت وتوان همگرایی بین کارکنان باشد زیرا حکومت بردل ها برای ایجادوفاق آن هم درچنین سازمان هایی اهمیت بسیار دارد.
  ۲٫نقش برجسته سرعت عمل یک نیروی امدادی بسیار حائز اهمیت است که تحت تاثیر مولفه بسیار مهم آمادگی جسمانی وروانی است که از طریق ورزش هدایت شده به دست می آید.
  برای این منظور درب هیچ یک از ورزشگاه ها نباید به روی اینان به دلیل عدم توانایی پرداخت شهریه بسته باشد وبه انتخاب خود به طوررایگان امکان حضوردرانواع ورزش های دلخواه راداشته باشند،ازسوی دیگر بابرگزاری لیگ مسابقاتی همچون شنا وکوهنوردی وتیراندازی ،واهداء جوایزچشمگیری چون خودرو ومسکن هرچه بیشتر نسبت به ورزش؛ این شاه بیت غزل امداد ترغیب گردند اگرچنین نباشد پس از مدتی دیوروزمرگی وسستی به سراغ آمده وموجوداتی که خود نیازمند امدادند رامشاهده خواهیم کرد.
  ۳٫به جهت تامین امنیت روانی وآرامش ذهنی موضوعات ومشکلات پایه ای آنان به طورجد پیگیری ومرتفع گردد به نحوی که فی المثل تسهیلات مسکن ویژه با نرخ سودوکارمزد۵درصدوبازپرداخت ۲۰ ساله به آنان اعطاء گردد. بی شک تامین مسکن متناسب می تواند عمده دغدغه ذهنی این خادمان ملت رابکاهد.
  ۴٫نیروی امدادی باید ازاندیشه همسروفرزندفارغ وازآسایش آنان مطمئن باشد از این روی نقش بخش های عهده دار مسائل رفاهی این ارگان ها می باید امکانات ورزشی ،تحصیلی وتفریحی مناسبی برای آنان فراهم نمایند به ویژه برای ترغیب آنان بهتر است شهریه مدرسه ودانشگاه دلخواه همسران و فرزندان آنان تاسقف۹۰درصدتوسط ارگان متبوع پرداخت گرددودغدغه ذهنی ازاین بابت برای آنان باقی نماند.
  همچنین باید بخشی از خدمات اجتماعی عمومی همچون سینما،تئاتر،سفرهوایی وقطاروکشتی( برای یک باردرسال) ،متروواتوبوس ،موزه وامثال آن برای آنان رایگان باشد تامنزلت اجتماعی خودراهرچه بیشتربازیابند.
  ۴٫برگزاری دوره های آموزش پودمانی نیز برای آشنایی آنان با مهارت های روز بسیار ارزنده است می توان نسبت به اعزام بخشی از نیروهای امدادی موصوف به دوره های تخصصی خارج از کشورنیز بارعایت عدالت ونوبت اقدام نموده واثرات مفید آتی آن رادید.
  ۵٫درصورت ازکارافتادگی درحین ماموریت یا آموزش، تمام هزینه های درمانی شخص وخانواده اش به مدت ۳۰ سال از طرف دستگاه مربوطه پرداخت گردد.
  ۶٫برای تمام کارکنان امدادی بیمه عمروسرمایه گذاری با سهم ۹۰درصدی ارگان متبوع تاسقف ۴۰۰ میلیونی بیمه مرکزی خریداری گردد به نحوی که درصورت جان دادن حین ماموریت یا آموزش دغدغه معیشتی برای بازماندگان متصور نباشد.
  پیگیری آنچه گفته شد به عهده چهارمین شورای شهر تهران است تا برای این ابرشهرامدادبهتری فراهم نماید وبتواند به عنوان الگویی موفق درکشور به شهرها وروستاهای میهن عزیزمان تسری یابد. درپایان ضمن کرنش به روان زنده یاد امید عباسی وهمدردی با همسر،پدرومادر محترمش، ادای احترام واخلاص می کنم به هزاران شهید جاویدان دفاع مقدس ونیروهای امدادی همچون آتش نشانی که دلیرانه به کشور خویش خدمت می نمایند وامیدوارم فرزندان آنان همواره به پدران ومادران خود به واسطه داشتن این قبیل شغل های شریف افتخار نمایند. روی سخن من باردیگر همه نیروهای امدادی وبه ویژه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران است که ابلاغ این پیام به آنان ونیز اظهار نظرسازمان آتش نشانی ودیگر نیروهای امدادی را درمواردی که عرض شد خواهانم.
  به امید فردایی بهتر برای همه هم میهنان عزیز

  *پی نوشت: اصل این مقاله در دهه پیشین توسط نگارنده منتشر شده بود که با توجه به مقارنت با روز آتش نشانی و ایمنی، باز نشر آن خالی از لطف نبود.

  انتشار: کوروش جم

  blank

   

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://pulbank.ir/?p=252318

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  *

  code