تاریخ : شنبه, ۸ بهمن , ۱۴۰۱ 7 رجب 1444 Saturday, 28 January , 2023

عملکرد متمایز

30مرداد
یادداشتی از مدیرعامل: عملکرد متمایز و نتایج درخشان برای ذینفعان بانک ملت

یادداشتی از مدیرعامل: عملکرد متمایز و نتایج درخشان برای ذینفعان بانک ملت

پول بانک: در دنیای امروز راه توسعه اقتصادی کشورها، حمایت از کسب و کارها و کمک به رونق تولید و ایجاد هرچه بیشتر اشتغال است که بانک ملت با وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال گذشته خوشبختانه عملکرد بسیار خوب و قابل دفاعی را در این زمینه ها به ثبت رسانده است.