سازمان نظام صنفی رایانه ای در حال پیگیری موضوع” الزام استفاده از ضدبدافزار بومی” است

دکمه بازگشت به بالا
بستن