تاریخ : پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ 15 ذو القعدة 1442 Thursday, 24 June , 2021

برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ۱۳۹5،

۲۰اسفند
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

پول بانک: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین، رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶ در محل هتل المپیک تشکیل می شود.