تاریخ : چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ 26 ربيع ثاني 1443 Wednesday, 1 December , 2021

از ۹ مهر‌

12مهر
در حاشیه هفدهمین نمایشگاه (ایپاس ۲۰۱۸)؛ ارائه فناوری های نوین ایمنی و آتش نشانی در نمایشگاه هفدهم

در حاشیه هفدهمین نمایشگاه (ایپاس ۲۰۱۸)؛ ارائه فناوری های نوین ایمنی و آتش نشانی در نمایشگاه هفدهم

بازدید از فناوری های نوین در هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی می تواند امکان بهره برداری محصول و تجربیات را در ساختمان های مختلف شهر بدنبال داشته باشد.