تاریخ : شنبه, ۹ مرداد , ۱۴۰۰ 22 ذو الحجة 1442 Saturday, 31 July , 2021

اخبار بانک‌ها > بانک حکمت ایرانیان

۳۰اردیبهشت
بانک حکمت ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵

بانک حکمت ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، بانک حکمت ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ بدینوسیله از عموم صاحبان سهام بانک حکمت ایرانیان ( سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه بانک حضور بهم رسانند.
به گزارش ایبِنا،استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
تعیین روزنامه های رسمی کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی.
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه می باشد.
زمان برگزاری: روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰
محل برگزاری : تهران – خیابان شهید مطهری – مرکز همایش های بانک سپه
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه مجمع عمومی:
از کلیه صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نام..

۳۰اردیبهشت
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ادغام صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ادغام صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ادغام صاحبان سهام در راستای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه،از عموم صاحبان محترم سهام بانک حکمت ایرانیان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ادغام حضور به هم رسانند.
به گزارش ایبِنا، در راستای چارچوب کلی طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک حکمت ایرانیان ( سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ادغام بانک حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
ارائه گزارش در خصوص ادغام بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه
ارائه گزارش کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مورد ارزش ویژه بانک حکمت ایرانیان
تصویب موضوع ادغام بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ادغام می باشد.
زمان برگزاری: روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ از ساعت ۱۱صبح الی ۱۲:۳۰
محل برگزاری: تهران – خیابان شهید مطهری – مرکز همایش های بانک سپه
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه مجمع عمومی:
از کلیه صاحبان سه..