تاریخ : چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ 26 ربيع ثاني 1443 Wednesday, 1 December , 2021

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

20اسفند
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

پول بانک: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین، رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶ در محل هتل المپیک تشکیل می شود.