تصاویر نشست خبری بيست ‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن – گزارش اول