هلدینگ فناپ اسپانسر الماس ITE 2018 شد

پول بانك: هلدینگ فناپ ضمن اعلام حضور خود در نمایشگاه تراکنش ایران، اسپانسر الماس چهارمین دوره این رویداد شده  است. به گزارش ستاد خبری نمایشگاه، فناپ با شرکت‌های زیرمجموعه خود از جمله داتیس آرین قشم (...