تصاوير نشست خبری دومین جشنواره کشوری ایمنی رانندگان حرفه‌ای – گزارش او...

پول بانك: نشست خبری دومین جشنواره کشوری ایمنی رانندگان حرفه‌ای، صبح امروز دوشنبه 6 اسفند ماه 97، با حضور محمد بخارایی رئیس هیأت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها و رئیس شورای سیاست‌ گذاری جشنواره و جم...