دکتر قبادی در نشست خبری هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر: جشنوا...

دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس گفت: قرار است از سال آینده جهت کمی جشنواره را مدیریت کنیم و تاکید بر کیفیت آثار باشد و بنا نداریم بدنبال افزایش آمار باشیم؛ بلکه بیشتر بدنبال کیفیت هستیم....